Aparaty retencyjne

W fazie retencyjnej stosujemy aparaty ortodontyczne, stałe lub wyjmowane (jedno- i dwuszczękowe) w celu utrzymania pozycji zębów i ich stabilizacji
Retencja jest kolejną  fazą w leczeniu ortodontycznym, której zadaniem  jest utrzymanie wyników prowadzonego wcześniej aktywnego leczenia ortodontycznego i uzyskanie stabilności w położeniu oraz ustawieniu zębów

Kilka pierwszych miesięcy od zdjęcia aparatu ma decydujące znaczenie dla  utrzymania wyników leczenia ortodontycznego. W tym okresie następuje ostateczna przebudowa aparatu zawieszeniowego zęba dostosowana do nowych warunków zgryzowych. Więzadła ozębnej potrzebują 3-4 miesiące na przebudowę od momentu zdjęcia aparatu, natomiast włókna kolagenowe 4-6 miesięcy, a elastyczne rok i dłużej.

Rodzaje ofertowanych aparatów retencyjnych:

 • Płytka retencyjna.
 • Płytka Morales'a.
 • Płytka retencyjna z łukiem lutowanym.
 • Płytka Hawley'a.
 • Płytka z łukiem Van der Linder.
 • Retainer Begga ( wrap-around).
 • Retainer Barrera ( spring-retainer).
 • Retainer Moore'a.
 • Retainer 3X3.
 • Retainer FSW (Flexible Spiral Wire).
 • Retainer Mahon'y.
 • Retainer Osamu.
 • Invisible Retainer.
 • Essix Retainer.
 • All-Wire Retainer.